• Inschrijven kan door het invullen van het inschrijvingsformulier dat u in de proefles heeft gekregen. U dient bij inschrijving binnen 21 dagen betaald te hebben.
  • Als u ervoor kiest om lid te worden kunt u kiezen voor een half seizoen of voor een heel seizoen. Een half seizoen loopt van september tot de kerstvakantie in December en/of van januari tm Juni. Een heel seizoen loopt van september tm juni. Op feestdagen en in de schoolvakanties: herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en meivakantie is er geen les.
  • Als u wilt opzeggen verzoeken wij u om dit vóór de start van het nieuwe seizoen te doen. Wanneer u heeft gekozen voor een heel seizoen, kan dit dus in de periode juli en augustus. Wanneer u heeft gekozen voor een half seizoen dan kan dit in de periode juli en augustus of in December. Opzegging dient schriftelijk (post of e-mail) te geschieden. Bij opzegging krijgt u een bevestiging. Als de betaling van de contributie reeds gedaan is, is het niet mogelijk om geld terug te krijgen.
  • Bij ziekte, blessure of andere redenen die bij de leerling liggen waardoor de leerling niet aanwezig kan zijn bij de lessen nadat de betaling reeds is voldaan is restitutie in geen enkel geval van toepassing.
  • Het lesrooster kan veranderen. Hou er rekening mee dat het tijdstip van uw les kan worden gewijzigd.
  • Door gewijzigde coronamaatregelen kan het zijn dat de lessen niet door kunnen gaan. Hier zal t.z.t. een toepasselijk alternatief plaatsvinden, zoals online lessen. Restitutie van de contributie is ook in dit geval niet mogelijk.
  • Aisha’s Dance Floor is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen. Dit geldt tevens voor eventueel lichamelijk letsel wat bij Aisha’s Dance Floor opgelopen wordt. Hier kan dan ook Aisha’s Dance Floor geen beroep op worden gedaan.
  • Er worden foto’s en video-opnames gemaakt van de lessen en voorstellingen die voor commerciële doeleinden gebruikt kunnen en mogen worden. Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich hier onherroepelijk mee akkoord.
  • Gebruik van het lesmateriaal (zoals choreografieën) voor commerciële en diverse andere doeleinden (ook social media) is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van desbetreffende docent.