• Inschrijven kan door het invullen van het inschrijvingsformulier dat u na de proefles ontvangt via de mail. U dient bij inschrijving binnen 21 dagen betaald te hebben.
  • Indien u, na het betalingstermijn, niet op tijd heeft betaald, kan de leerling tijdelijk niet mee dansen tot de factuur is betaald. Dit wordt per mail tijdig gecommuniceerd.
  • Als u ervoor kiest om lid te worden loopt het seizoen  van de jeugdlessen tm Juni. Op feestdagen en in de schoolvakanties: herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en meivakantie is er geen les.
  • Als u wilt opzeggen verzoeken wij u om dit aan het einde van het seizoen te doen. Dit kan in de gehele maand juni en juli. Opzegging dient schriftelijk per  e-mail te geschieden. Bij opzegging krijgt u een bevestiging.
  • Als de betaling van de contributie reeds gedaan is, is het niet mogelijk om geld terug te krijgen.
  • Bij ziekte, blessure of andere redenen die bij de leerling liggen waardoor de leerling niet aanwezig kan zijn bij de lessen nadat de betaling reeds is voldaan is restitutie in geen enkel geval van toepassing.
  • Het lesrooster kan veranderen. Hou er rekening mee dat het tijdstip van uw les kan worden gewijzigd. Dit zal tijdig via de Whatsappgroep en/of mail worden doorgegeven.
  • Aisha’s Dance Floor is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen. Dit geldt tevens voor eventueel lichamelijk letsel wat bij Aisha’s Dance Floor opgelopen wordt. Hier kan op Aisha’s Dance Floor geen beroep worden gedaan.
  • Er worden foto’s en video-opnames gemaakt van de lessen en voorstellingen die voor commerciële doeleinden gebruikt kunnen en mogen worden. Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich hier onherroepelijk mee akkoord.
  • Gebruik van het lesmateriaal (zoals choreografieën) voor commerciële en diverse andere doeleinden (ook social media) is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van desbetreffende docent.